Подршка невладином сектору – 4 милиона динара за унапређење капацитета ромских организација и удружења

Нови Сад, 15. април 2016.Потписивање уговора са невладиним организацијама које су добиле средства на конкурсу за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња, уприличено је данас у Покрајинској влади. Конкурс је расписан од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. Укупна вредност конкурса је 4 милиона динара, а средства су усмерена за пројекте 29 организација.

Потписивању уговора присуствовали су помоћница покрајинског секретара, за област унапређења положаја Рома, др Славица Денић, са сарадницима из ресорног Сектора, и директор Канцеларије за инклузију Рома Душко Јовановић.

Осврћући се на искуства Секретаријата за привреду у оквиру Сектора за унапређење положаја Рома, др Славица Денић истакла је значај и ефекте пружања институционалне подршке ромској националној заједници у разним сферама живота: ,,Сарадња са невладиним сектором у протеклих неколико година је изузетна, при чему је постало јасно да се скромним средствима могу постићи добри резултати, пре свега, на локалном нивоу. Поред тога, Секретаријат последњих година спроводи активну политику запошљавања Рома, кроз субвенције за самозапошљавање и конкурсе за јавне радове. У сарадњи са општинама у Покрајини, додељена су средства за куповину уџбеника и школског прибора за ромску децу, израђени су локални акциони планови у сарадњи са појединим локалним самоуправама. У пет општина је финансиран рад координатора за ромска питања. Од посебног је значаја и чињеница да је ове године потписан уговор са три општине у Војводини за унапређење услова становања Рома и Ромкиња – Инђија, Ковин и Оџаци“, истакла је помоћница Денић.

Душко Јовановић је поменуо да је значајна чињеница велика заинтересованост ромске националне заједнице за програме Покрајинске владе који су им намењени, што јасно указује на опредељење те заједнице да спроведу конкретна дела за сопствену добробит. ,,Ово је једна у низу активности које спроводи Покрајинска влада када је реч о мерама за унапређење положаја Рома и Ромкиња. Невладин сектор је неизоставни партнер националним и међународним институцијама и организацијама у спровођењу свих стратешких докумената, програма и пројеката финансираних из европских фондова. Додељена средства су скромна, али постоји нада да ће период пред нама имати простор за укључивање невладиних организација“, рекао је Јовановић и додао да је Канцеларија спровела низ едукативних семинара како би оснажила капацитете невладиних организација, јер је од велике важности припрема овог сектора за писање пројеката по моделима ЕУ.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, конкурсом који је расписан у фебруару текуће године, доделио је бесповратна средства непрофитним организацијама и удружењима грађанима у циљу унапређења и заштите људских и мањинских права и слобода, а кроз реализацију пројеката из области унапређења положаја Рома и Ромкиња.

Секретаријат на овај начин настоји да пружи подршку активностима којима се афирмише имплементација и примена Стратегије за унапређивање положаја Рома на територији Војводине, како би Роми били укључени у друштвене токове. Подржавају се и програми који су од интереса за реализацију приоритетних области ,,Декаде Рома“ као што су образовање, запошљавање, становање и здравље Рома, а фокус је стављен и на оснаживање Рома и Ромкиња, у смислу њиховог укључивања у процесе доношења одлука, планирање и спровођење стратешких планова, пре свега на локалном нивоу.

Конкурс је намењен и пројектима који промовишу принцип родне равноправности у ромској заједници, као и активностима које помажу припадницима ромске заједнице да лакше дођу до запослења, стекну нова знања и вештине.