Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju – resurs za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Novi Sad, 1. decembar 2017. – Uoči okruglog stola na temu „Specifičnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Sekretarijat objavljuje informaciju o ovim preduzećima koja su najstariji postojeći vid socijalnog preduzetništva u našoj zemlji, sa tradicijom dugom sedam decenija. Prva preduzeća, takozvani DES-ovi, osnovala su udruženja osoba sa invaliditetom, s namerom da se osobe oštećenog sluha zaposle i socijalno integrišu.

Tokom sedamdesetih godina prošlog veka, veliki privredni sistemi osnivaju tzv. zaštitne radionice, gde su svoje radno mesto nalazila lica koja su invaliditet stekla na radu.

Potom, tokom devedesetih godina, desio se i treći talas promena i prelazak na nove oblike organizovanja i delovanja preduzeća, uz smanjeno tržište i dominaciju novih tehnologija.

Period tranzicije i privatizacije predstavljao je novi izazov za bavljenje ovom ciljnom grupom.

Rehabilitacija ovih preduzeća trajala je dugo, ali uvek uz podršku države koja je – donošenjem zakona – prilagođavala njihov status i u novonastalim okolnostima.

Danas, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom deo su privrednog ambijenta i imaju dve podjednako važne funkcije: ekonomsku ‒ koja podrazumeva poslovanje na tržišnim principima i socijalnu ‒ koja je usmerena na posebne uslove, specifične ljudske resurse i stvaranje socijalne kohezije.

Ono što ova preduzeća izdvaja od ostalih privrednih društava jesu propisani uslovi koji se odnose na većinski udeo zaposlenih osoba sa invaliditetom, na stručna lica za rad s ljudskim resursima i na obaveze sprovođenja programa profesionalne rehabilitacije za zaposlena i nezaposlena lica.

Afirmativne mere koje sprovodi država obezbeđene kontinuitetom subvencioniranja zarada zaposlenih osoba sa invaliditetom i dodatnim afirmativnim mogućnostima, poput izbora ostalih poslodavaca da obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom mogu izvršiti i kupovinom proizvoda ili usluga od preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, čime se direktno podržava održivost tih privrednih subjekata na tržištu.

Dodatno, za korisnike budžetskih sredstava Zakon o javnim nabavkama nudi mogućnost rezervisane javne nabavke u kojoj mogu učestvovati samo privredni subjekti s tim statusom.

Trenutno, u Republici Srbiji status preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ima pedeset jednopreduzeće, od toga je osamnaestpreduzeća (35%) u privatnom vlasništvu, dok trideset jedno preduzeće u potpunosti ili u većinskom udelu ima državnu svojinu(75%).

U Vojvodini, situacija je obrnuta–  od šesnaest preduzeća sa ovim statusom, četrnaest (87%) ih je u privatnom vlasništvu, a čak pet je osnovanou poslednje tri godine.

U preostala dva državna preduzeća na teritoriji AP Vojvodine – „DES” d.o.o. Novi Sad i „STIL” d.o.o. Zrenjanin – zaposleno je oko 285 lica, od toga je 180 (59%) osoba sa invaliditetom.

Samo na teritoriji AP Vojvodine ova preduzeća ukupno zapošljavaju 716 osoba, od čega je 473 (66%) osobe sa invaliditetom. U poređenju s predhodnom godinom, privatna preduzeća s teritorije AP Vojvodine imaju porast zaposlenosti za oko 5%, dok državna beleže pad zaposlenosti za 3%.

PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI VOJVODINE – S PRIKAZOM UDELA ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM U 2017. GODINI

 

 

 

Удео особа са инвалидитетом у предузећу

 

 

Удео осталих запослених у предузећу

Pokrajinski sekretrijat za privredu i turizam u 2107. godini, po prvi put, raspisao je namenski javni konkurs za privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (za nabavku mašina, opreme,adaptaciju poslovnog ambijenta, nabavku repromaterijala i unapređivanje poslovanja).

Za navedene namene, opredeljena su bespovratna sredstva od dvanaest miliona i pet stotine hiljada dinara, sa učešćem preduzeća 50% od vrednosti dobara ili usluge.

Radi zastupanja zajedničkih interesa i podizanja tržišnih performansi osnovano je Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Srbije (UIPS RS) čiji su osnivači članovi preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Udruženje je osnovano pre pedeset godina. Trenutno, od pedeset jednog preduzeća sa dozvolom za rad, trideset preduzeća su aktivni članovi.

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ističe da nezaposlenosti osoba sa invaliditetom traži svesnost i fokusiranost države i društva na važnost korišćenja ljudskih potencijala, a time i privrednih subjekata koji ih razvijaju. Preporuka je da u narednom periodu pažnju usmeravamo na uočene slabosti, kao što su, na primer, sužene mogućnosti izbora radnih mesta za osobe sa invaliditetom, napredovanja i promene profesionalne karijere. Takođe, unapređivanje poslovnog ambijenta, putem podizanja efikasnosti i efektivnosti rada, neizostavni su segmenti za opstanak preduzeća sa ovim statusom.

Društveno ili socijalno preduzetništvo predstavlja model razvoja, koji je dovoljno fleksibilan i kreativan, suptilan i inkluzivan, pa je preporuka da ga ozbiljno i zajedno razmatramo, promovišemo i planiramo – kao alat socijalne ekonomije koji štedi novac, a doprinosi razvoju privrede i društva.