Predstravljanje Programa za smart specijalizaciju u istraživanju i inovacijama AP Vojvodine za period 2015-2020. na međunarodnom naučnom skupu ,,Informacione tehnologije 2016“ u Crnoj Gori

Novi Sad, 7. mart 2016. – Na 21. međunarodnom naučno-stručnom skupu ,,Informacione tehnologije 2016“, koja je održana od 29. Februara do 5. marta 2016. godine na Žabljaku, Crna Gora u organizaciji Univerziteta Crne Gore, Elektrotehničkog faulteta iz Podgorice i Centra izvrsnosti u bioinformatici, a u okviru projekta BIO-ICT. Skup je posvećen aktuelnim dešavanjima u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, kroz sveobuhvatni, multidisciplinarni pristup. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za oblast zapošljavanja, preduzetništva i zanatstva, doc. dr Mirjana Kranjac, održala je plenarno predavanje na temu „Strateški razvoj na principima Pametne specijalizacije, primer Vojvodine“.

Ove godine je posebna pažnja bila dataa bioinformatici, imajući pri tom u vidu trendove u EU politikama u ovoj i ostalim važnim naučnim oblastima, zatim HORIZON2020 programu, i drugim bitnim evropskim inicijativama.

Događaj se tradicionalno organizuje kroz različite vrste sesija: prezentacije naučnih i stručnlh rezultata, rasprave,pregledna predavanja, kurseve, prezentacije razvojnih i proizvodnih projekata i programa.  U skladu sa definisanim ciljevima, jedna od tema skupa IT 2016 je bila i Smart specialization – strateški pristup.

Imajući u vidu  definisan pravac smart specijalizacije u AP Vojvodini, a s obzirom na to da je Crna Gora na samom početku ovog procesa, Organizator je smatrao da će izlaganje na temu strateškog procesa u Vojvodini biti od ogromnog značaja za Skup, kako za predstavnike akademske zajednice, tako za učesnike iz nadležnih ustanova.  

Pomoćnica Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova doc. dr Mirjana Kranjac održala je plenarno predavanje na temu „Strateški razvoj na principima Pametne specijalizacije, primer Vojvodine“. Na Skupu je razmatrana metodologija izrade Strategije smart specijalizacije u istraživanju i inovacijama, te na koji način Vojvodina može da pomogne Crnoj Gori da izradi ovakvu Strategiju.

Zaključeno je da je potrebno zajednički aplicirati za sredstva Evropske unije kroz programe poput Adrion, Horizont 2020 i slično, kako bi se na taj način finansirala predložena saradnja.