Predstavljen Program saradnje nauke i privrede

 

U Skupštini Grada Novog Sada danas je predstavljen značajan program, čiji je cilj povezivanje privatnog sektora sa naučnoistraživačkim organizacijama, u radu na zajedničkim inovativnim projektima. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, obratio se prisutnima i izneo pojedinosti i planove Pokrajinske vlade i Sekretarijata u pogledu pružanja podrške sprovođenju ovog Programa.

Potpredsednik Đoković je istakao važnost današnje teme, posebno sa aspekta Sekretarijata za privredu koji je u prethodnom periodu identifikovao ove delatnosti, ali i da su izostale konkretne mere kako bi se planovi realizovali.

,,Saradnja privrede i naučno – istraživačkih delatnosti može značajno unaprediti tehničko – tehnološku osnovu Republike Srbije i predstavlja zamajac privredi. Pored toga, ove delatnosti produbljuju vezu nauke i privrede. U narednom budžetu planiramo da koncipiramo programske aktivnosti, usmerene na podsticanje ove oblasti. Trenutno sredstva kojima raspolažemo nisu dovoljna za realizaciju većih poduhvata iz domena nauke i inovacionih tehnologija. Ipak, nastojaćemo da iznađemo načine i mere da pružimo podršku ,,start-up“ preduzećima i podržimo infrastrukturne projekte“, rekao je Đoković.

Potpredsednik je naveo i da će u okviru Sekretarijata za privredu i turizam biti osnovan Savet za razvoj konkurentnosti, čiji će rad biti usmeren ka kreiranju podsticajnih mera namenjenih klaster organizacijama, poslovnim inkubatorima i inovacionim delatnostima.

Sam Program predstavlja nov instrument finansijske pomoći, sa ciljem sufinansiranja zajedničkih razvojnih projekata nauke i privrede, kako bi se kreirali novi proizvodi, usluge i tehnologije. Za program se kvalifikuju konzorcijumi od najmanje dva člana – mikro, mala i srednja preduzeća i javne naučno – istraživačke organizacije. Iznos do 300.000 evra može biti dodeljen po projektu, koji se sprovodi od 12 do 24 meseca.

Organizatori konferencije su Uprava za privredu Grada Novog Sada, Fond za inovacionu delatnost, koji će ujedno i prezentovati Program, kao i Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća ,,Alma Mons“ iz Novog Sada.