Predstavljen program Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam namenjen osobama sa invaliditetom

 

Novi Sad, 4. decembar 2017. – Program i podsticajne mere Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam namenjeni osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim socijalnim kategorijama, predstavljeni su u okviru okruglog stola sa temom „Specifičnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“. U ime organizatora skupa prisutnima se obratio zamenik pokrajinskog sekretara mr Pavle Počuč.

,,U skladu sa višegodišnjom praksom, obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, naš Sekretarijat organizuje i okuplja sve relevantne subjekte na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, profesionalne rehabilitacije i one koji se aktivno bave unapređenjem sveopšteg položaja ovih lica. Neophodno je da se čuje njihov glas, sa kojim se problemima susreću, da se istaknu njihovi dalji planovi, kako bi se ojačala neposredna zajednička saradnja“, rekao je Počuč i dodao da je Sekretarijat opredelio sredstva preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom putem javnih poziva, kao i da je aktivno učestvovao u organizaciji edukacija kojima se afirmisao ovakav vid socijalno odgovornog preduzetništva.

Pokrajinski sekretrijat za privredu i turizam u 2107. godini, po prvi put, raspisao je i namenski javni konkurs za privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i to za nabavku mašina, opreme, adaptaciju poslovnog ambijenta, nabavku repromaterijala i unapređivanje poslovanja. Za navedene namene, opredeljena su bespovratna sredstva od 12.5 miliona dinara, sa učešćem preduzeća od 50 odsto od vrednosti dobara ili usluge.

U AP Vojvodini, od šesnaest preduzeća sa ovim statusom, četrnaest je u privatnom vlasništvu, a čak pet je osnovano u poslednje tri godine. Samo na teritoriji pokrajine, ova preduzeća ukupno zapošljavaju 716 osoba, od čega je 473 osobe sa invaliditetom, što je 66 odsto ukupno zaposlenih lica.

Društveno ili socijalno preduzetništvo predstavlja model razvoja, koji je dovoljno fleksibilan i kreativan, suptilan i inkluzivan, stoga je preporuka svih aktera današnjeg skupa zajedničko razmatranje, promocija i planiranje, jer ovaj vid preduzetništva predstavlja ,,alat“ socijalne ekonomije koji štedi novac, a doprinosi razvoju privrede i društva.

Okruglom stolu su prisustvovali i pomoćnici pokrajinskog sekretara Katica Uzelac i Branislav Bandić, sa saradnicima.