Potpredsednik Ivan Đoković u poseti Opštini Novi Kneževac

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, posetio je protekle nedelje Opštinu Novi Kneževac. Ovom prilikom je sa predsednikom Opštine, dr Radovanom Uverićem, kao i sa predstavnicima Opštinskog veća, razgovarao o programima podrške namenjenim lokalnim samoupravama, usmerenim ka unapređenju i razvoju privrede.

Potpredsednik Đoković je sa predstavnicima ove značajne Opštine Severnobanatskog okruga razgovarao o potencijalima i modelima moderizacije i ulaganja u infratsrukturu industrijske zone, kao i o podsticajnim merama namenjenim sektoru preduzetništva, tačnije mikro, malim i srednjim preduzećima koja posluju u ovoj opštini.

Na sastanku su se razmatrala pitanja za unapređenje turizma, sa posebnim akcentom na iskorišćenost turističkih i vodnih kapaciteta reke Tise, čiji se sliv kroz Vojvodinu kategoriše kao područje posebne namene, s obzirom da je koridor ove reke multifunkcionalan. Pored toga, učesnici su nastojali da definišu i iznađu modele prevazilaženja problema lovnog turizma, kao i pitanja privatizovanih hotelskih kapaciteta koji nisu funkcionalni.