Potpredsednik Ivan Đoković: O važnosti marketinga za razvoj poslovne ideje i entuzijazma onih koji žele da prenesu znanje

 

Novi Sad, 8. maj 2019. – U Kongresnom centru Master Novosadskog sajma, danas se održava konferencija namenjena preduzetnicima, koja u mnogome pomaže razvoj i konceptualizaciju poslovnih ideja, ali i motiviše buduće preduzetnike kako bi što samostalnije i kreativnije pristupili definisanju svog biznis plana, kao i svoje distributivne i promotivne strategije.

Na konferecniji koja nosi naziv ,,Važnost marketinga za razvoj poslovne ideje“, učesnicima se obratio potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, i tom prilikom istakao važnost entuzijazma onih koji organizuju ovakve skupove i koji žele da prenesu znanje, naprave opšti dijalog o ovoj temi i ponude ga široj javnosti.

,,Smatram da, koliko god da je bitan marketing, u svakom vidu života, najbitniji su oni ljudi koji vas uče i stavljaju vam do znanja na koji način se stvari rade i sprovode. Gotovo da nema sfere žiota bez marketinga, od javnog prevoza, ulaza u zgradu, reklamnog letka zakačenog za brisač automobila, kada upalite televizor, pretražujete na internetu. Tada ste svedoci stavaranja jednog imena koje bi trebalo da stvori jednu dodatnu vrednost za bilo koju vrstu komercijalnog proizvoda“, rekao je Đoković.

On je dodao da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam osetio potrebu da kreativnu ekonomiju ukalupi u vid finansijske pomoći, koja se dodeljuje već treću godinu za redom kroz javne konkurse, definisane međunarodnom praksom, ali i pravnom i društvenom realnošću. Devedeset odsto ideja aplikanata je zasnovano na smelosti i entuzijazmu, u koje je već ugrađen marketing u samom formiranju poslovne ideje.

Đoković je prisutne upoznao i sa konceptom dodele sredstava za inovativno žensko preduzetništvo, pri čemu je fokus na inovacijama i marketingu, omogućivši ženama osnivačima privrednog subjekta da im se finansiraju poslovni projekti, dok samo interesovanje govori da je potrebno više sredstava, likvidnosti i podsticajnih mera u ovom domenu.

Prema rečima organizatorke konferencije, Marije Radojčić, često se zanemaruje marketing u procesu poslovanja i primetan je nedostatak svesti o tome koliko je on presudan i koliko bez se njega ne može stići do definisnog cilja.

,,Ovo je veoma značajna tema. Svaka marketinška kampanja mora da ima fokus, a poenta je da pokažete ono što jeste i šta želite da postignete. Potrudili smo se da vam ovog puta dovedemo najveće stručnjake, sa bogatim iskustvom koji žive marketing, koji ga primenjuju i koji znaju šta donosi najveći efekat“, istakla je Radojčić, dodavši da je i sama, kao preduzetnica, prepoznala neophodnost detaljnijeg bavljenja marketingom u svom poslovanju, ali i neophodnost razgovora sa onima koji imaju bogato iskustvo u toj sferi i koji su prošli razne faze marketinškog razvoja.

Konferencija se upravo iz tog razloga i bavi pitanjima važnosti i neophodnosti marketinga, njegovog razvoja kroz razne privredne segmente, kako bi sopstveno poslovanje, ili, pak biznis u povoju, prilagodili savremenim potrebama tržišta. Ključan, katkad čak i presudan, faktor jeste izgradnja brenda uz proverene marketinške metode i koncepte.