Potpredsednik Ivan Đoković o strateškim pravcima sa članovima Saveta za razvoj konkurentnosti

 

Danas je održana prva sednica Saveta za razvoj konkurentnosti, ustanovljenog pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar, Ivan Đoković, razgovarao je sa stručnjacima iz oblasti privrede i nauke, članovima Saveta, čija je namera da doprinesu formiranju inovativnih programskih aktivnosti, kao i unapređenju stručnih i iskustvenih kapaciteta Sekretarijata.

Pored osnovnog cilja Saveta za razvoj konkurentnosti koji podrazumeva i ubrzanje aktivnosti u operativnom smislu u službi realizacije strateških pravaca, cilj je i razvijanje efikanog ,,trostrukog heliksa“, tačnije povezivanja privrede, naučno-istraživačkih institucija i predstavnika vlasti, kao donosioca odluka.

Po rečima potpredsednika Đokovića, članovi Saveta su relevantni stručnjaci iz oblasti razvoja konkurentnosti: ,,U AP Vojvodini postoji 32 klastera, kao i poslovni inkubatori, ali analize pokazuju da u potpunosti ne ispunjavaju svrhu zbog koje su osnovani. Opšti nivo konkurentnosti privrede, udruživanje i inkubiranje privrednih subjekata u klastere zahtevaju akceleraciju, tačnije ubrzavanje njihovog poslovanja i konkurentnosti. Savet je, kroz svoju praktičnu i stručnu dimenziju, garancija da ćemo moći adekvatno da ispitamo sve činioce i faktore koji će nam omogućiti da donesemo dobru stratešku odluku na koji način da se nivo konkurentnosti unapredi, kako bi stvorili novu materijalnu vrednost i povećanje BDP-a“.

Đoković je naglasio da je neophodno podizati menadžerske i administrativne kapacitete klastera i smisleno ih podsticati. Pored toga, uspostavljanje sistema stalnog monitoringa privrede, pomoći će prilikom kreiranja programa za start-up preduzeća, a na osnovu uspešnih modela, kao i za uključivanje klastera u sajamske manifestacije radi što efikasnije promocije njihove strukture i rada.

Po rečima prof. dr Slobodana Morače, predsednika Saveta, pravci delovanja su usmereni ka definisanju i prevazilaženju problema kompetentnosti zaposlenih, ka unapređenju operativnosti, ka projektima. Prof. Morača je istakao da nauka mora da čuje glas privrede, kako bi se definisao prostor delovanja i uspostavila čvršća saradnja u okviru samih univerziteta.

Na današnjoj Sednici učestvovao je i pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast privrede, Branislav Bandić.