Poseta Uniji poslodavaca Vojvodine: širiti preduzetničku mrežu na lokalnom nivou

Novi Sad, 16. decembar 2020. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, posetio je Uniju poslodavaca Vojvodine, pritom se upoznavši sa njihovim radom, aktuelnim projektima i aktivnostima koje sprovode, a u okviru svoje organizacije.

Učesnici sastanka su bili predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Vladimir Lalošević, direktorka Unije poslodavaca Vojvodine, Miljana Stojšić Stojanovska, predsednica Sekcije za razvoj ženskog biznis liderstva Unije poslodavaca Vojvodine, Marija Srdić, kao i v.d. podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Slavoljub Arsenijević.

Razgovaralo se o budžetu za narednu godinu, predstojećim, zajedničkim aktivnostima, kao i o novom sazivu Pokrajinskog socio – ekonomskog saveta, čiji su Sekretarijat i Unija socijalni partneri i članovi.

Sekretar Ivanišević je ovom prilikom istakao važnost savetodavnog, aktivnog učešća Unije poslodavaca u definisanju ključnih aspekata i činilaca važnih za preduzetništvo i privrednike, kako bi se što bolje kreirale podsticajne mere namenjene oblasti privrede, sa posebnim akcentom na konkurse čije se raspisivanje predviđa za početak marta meseca.

,,Potrebna nam je pomoć Unije poslodavaca koja bi kroz svoju mrežu pružala informacije o merama i time obaveštavala i informisala javnost o njima. Pored konkursa Sekretarijata, važno je plasirati i informacije o zajedničkim merama proisteklim iz saradnje sa Razvojnim i Garancijskim fondom, kao i sa Razvojnom agencijom AP Vojvodine. Organiozovaćemo tim povodom i info dane namenjene privredi i turističkim poslenicima, lično ili, pak, putem digitalnih platformi, najpre u sedištima okruga, a potom preko preduzetničke mreže Unije, kako bi se na što efikasniji način iskoristila sredstva“, rekao je sekretar.

Predstavnici Unije poslodavaca su ovom prilikom istakli značaj sredstava kojima raspolažu za operativno funkcionisanje Kancelarije za preduzetništvo, jer mnogo preduzetnika nisu članovi Unije, a pitem Kancelarije mogu da dobiju odgovore na sva ključna pitanja. Unija je stava da bi sličan model trebalo formirati na lokalnom nivou, jer bi se tada kreirala znatno veća mreža zadužena za brigu o preduzetnicima, a koja bi koordinirala upravo sa Unijom poslodavaca Vojvodine po svim ključnim pitanjima i problemima, posebno onim koji se tiču osavremenjavanja i digitalizovanja poslovnih procesa.

Pored toga, istaknuto je da je neophodno uspostaviti sistem namenjen mladima, kako bi se gajio preduzetnički duh, počev od osnovnoškolskog sistema, pa nadalje, da bi se deca zaista podrobnije pripremila za svet rada, stekla inicijativu, kreativnost, odgovornost i što više neophodnih veština za tržište rada.