Podrška Vojvodina metal klastera u procesu digitalizalne transformacije u preduzetništvu

Temerin, 26. januar 2021. – Poseta poslovnim prostorijama i proizvodnim kapacitetima Vojvođanskog metal klastera (Vojvodina Metal Cluster) u Temerinu, bila je povod susreta pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, dr Nenada Ivaniševića, i menadžera klastera, Zorana Pekeza, u prisustvu brojnih saradnika.

Vojvodina metal klaster (Vojvodina Metal Cluster), koji ove godine slavi deceniju postojanja, poslovno je udruženje za unapređenje konkurentnosti metalskog sektora na teritoriji AP Vojvodine, a samim tim i Srbije i predstavlja jednu od najznačajnijih asocijacija metalaca u Srbiji.

Osnovan u Temerinu 2011. godine od strane 76 osnivača, Klaster broji preko stotinu članica sa teritorije AP Vojvodine, i drugih delova Republike Srbije, zemalja Evropske unije, kao i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Pokrajinski sekretar Ivanišević je na sastanku istakao da je saradnja sa metalskim sektorom kroz Vojvodina Metal Klaster, jednog od najvećih poslovnih udurženja na ovim prostorima, od važnosti ne samo za privredu, već i za sam Sekretarijat, a posebno prilikom kreiranja novih koncepata podsticajnih mera, jer svojim znanjem, iskustvom, metodologijom, logistikom i sprovođenjem digitalne transformacije unutar preduzeća, mogu mnogo doprineti ovom procesu.

,,U pripremi su konkursi za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih privredi i preduzetništvu, za pokrivanje troškova nabavke opreme, mašina, repromaterijala, softvera i druge nematerijalne imovine, te će nam pomoć Vojvodina Metal Klastera i drugih poslovnih udruženja biti od velike pomoći. Sekretarijat ima nameru da bude partner ovom klasteru, kao i svakom klasteru sa kvalitetnom poslovnom idejom i projektom, a posebno prilikom razvijanja i pružanja podrške ženskom i socijalnom preduzetništvu, kreativnoj ekonomiji i drugim vidovima preduzetništva u Vojvodini“, rekao je dr Ivanišević, dodavši da je cilj Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam afirmativna promocija javnih konkursa putem klastera, kroz njihovu strategiju i njihove aktivnosti.

On je rekao i da će Vojvodina Metal Klaster imati zasigurno veoma značajnu ulogu prilikom transfera znanja, veština i iskustava u unapređenju inovativnih poslovnih procesa mikro i malih preduzeća, sa posebnim osvrtom na digitalnu trasformaciju, naročito u proizvodnim procesima i kontroli kvaliteta proizvoda, što za sobom povlači i važan aspekt koji se odnosi na upotrebu obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

,,Uspešna digitalna transformacija nekog preduzeća jeste preduslov uspešnog i savremenog poslovanja i slika preduzetnika koji ide u korak sa zahtevima globalnog tržišta, utičući, pritom, na jačanje sopstvene konkurentnosti, svoje proizvodnje, svojih proizvoda i usluga“, dodao je sekretar.

VMC je nastao kao jedan od ključnih rezultata istoimenog projekta koji je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije. Svojim radom je prevashodno usmeren na organizovan, izvozno orjentisan metalski sektor, sa ciljem uspostavljanja održivog, efikasnog i inovativnog načina poslovanja svake od članica, a kroz umrežavanje, razmenu iskustava.  

Klaster sprovodi sopstveno istraživanje i snimanje stanja u privredi analizom kapaciteta i potreba pojedinih grana industrije za uslugama, infrastrukturom i merama podrške koju pružaju republičke, pokrajinske, kao i lokalne institucije, a sa svrhom jačanja konkurentnosti razvojem klastera. 

Ovim, Klaster, njegovi predstavnici i članice su značajan partner Sekretarijata za privredu i turizam, čije će ideje biti definisane uz praktičnu primenu prilikom aktivnog učešća na sednicama radnog tela osnovanog pri Sekretarijatu, koje nastavlja svoj rad u i u 2021. godini. Pomenuto radno telo, savet za unapređenje konkurentnosti, će svakako osnažiti svoje kapacitete i intenzivnije raditi na digitalnoj transformaciji preduzetništva koje će obuhvatiti ljudski resurs, strategije, saradnju i savremene informaciono komunikacione tehnologije.