Početna

U Sekretarijatu, kao osnovne unutrašnje jedinice, obrazuju se sektori:

1.Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove,

2.Sektor za zapošljavanje, preduzetništvo i zanatstvo,

3.Sektor za privredu,

4.Sektor za ravnopravnost polova,

5.Sektor za unapređenje položaja Roma