Potpisan sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Nacionalne službe za zapošljavanje i Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine: sprovođenje zajedničkih afirmativnih aktivnosti i u 2022. godini

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, direktorka Pokrajinske sležbe za zapošljavanje, Snežana Sedlar, i direktor Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Jene Hajnal, potpisali su danas sporazum o saradnji kojim se i u 2022. godini potvrđuje zajednički rad…