Održana radionica za izradu Programa razvoja turizma AP Vojvodine 2018 – 2022. godine u Edukativnom centru

 

Novi Sad, 27. novembar 2017. – U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, održana je prva interaktivna radionica sa predstavnicima lokalnih samouprava, pokrajinskom i lokalnim turističkim organizacijama, koje sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam učestvuju u izradi dokumenta „Program razvoja turizma AP Vojvodina za period  2018-2022. godine“.

Skup je realizovan u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i „Horwath HTL“ iz Beograda.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, otvorio je radionicu i obrazložio akcioni plan i mere za razvoj turističkih potencijala AP Vojvodine ističući važnost mapiranja turističkih lokacija na nivou lokalnih samouprava.

,,Danas predstavljamo lokalnim samoupravama i turističkim organizacijama na teritoriji AP Vojvodine strateški dokument – program razvoja turizma Vojvodine – njegovu metodologiju i obuhvat, koji jeste prvi dokument koji uređuje pokrajinu na strateški način, a koji do sada nije postojao. Ovo je jedan od razloga zbog čega Vojvodina nije mogla turistički da se formira, već samo kao poljoprivredna regija. Strateškim pravcem, koji je dobro opredeljen, uz sredstva iz međunarodnih fondova, republičkog i pokrajinskog budžeta, možemo turizam da postavimo kao jednu od vodećih privrednih grana“, rekao je Đoković.

Đoković je istakao da očekuje povratnu informaciju od lokalnih samouprava, u smislu potencijala, prepoznatih infrastrukturnih resursa, kulturno-istorijskog i svakog drugog nasleđa, koje se može ekonomski oblikovati. On je dodao da je sekretarijat sproveo mapiranje Vojvodine u turističkom smislu, uz pomoć turističkih stručnjaka, što će u narednom periodu biti dostavljeno lokalnim samoupravama na uvid i autorizaciju.

Đoković je ovom prilikom najavio i implementaciju novih obuka iz domena turizma i ugostiteljstva koje će Edukativni centar Novi Sad realizovati u narednoj godini.

Prateći ciljeve i preporuke Strategije razvoja turizma Republike Srbije za period 2016. do 2025. godine, Sekretarijat izrađuje ovaj Program, pristupajući istraživanju strateški i sistematski, ne samo kroz ekonomske pokazatelje, već i kroz multiplikativne efekte koje turizam ima na ukupan društveno-ekonomski, lokalni i regionalni razvoj, na razvoj kulture i obrazovanja, unapređenje životne sredine i na razvoj komplementarnih delatnosti.

Raspravu o ključnim faktorima uspeha turizma, ocenama i analizama postojeće situacije su vodili direktor ,,Horwath HTL” Beograd Branislav Miletić i stručni saradnici na projektu prof. dr Goran Petković, dr Aleksandra Bradić Martinović i Jasmina Beljan Iskrin.