Miroslav Vasin najavio konkurs od 75 miliona dinara za podsticaj preduzetništa u Vojvodini

Novi Sad, 22. februar 2016. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin predstavio je javnosti novi konkurs Sekretarijata, za podsticaj preduzetništva u Vojvodini. Radi se o bespovratnim sredstvima u iznosu od 75 miliona dinara, koja će biti dodeljena preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme za obavljanje njihove delatnosti.

„Ovaj konkurs predstavlja najkonkretniju moguću pomoć preduzetnicima, mikro o malim preduzećima na teritoriji Vojvodine“, rekao je Vasin i podsetio da je ove godine raspisan treći put, ali da su sredstva, shodno restrikcijama pokrajinskog budžeta, manja u odnosu na prošlu godinu. Potpredsednik Vasin je izjavio da je siguran da će i ove godine, kao i prethodnih, interesovanje biti veliko.

„Pokušaćemo da po dobroj i oprobanoj praksi pomognemo preduzetnicima i malim preduzećima da nabave opremu za svoje poslovanje“, rekao je Miroslav Vasin i naveo uslove za dobijanje ovih para.

Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 500.000 dinara do najviše dva miliona dinara i moći će da ih dobije samo onaj preduzetnik ili malo pravno lice koje priloži garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Prednosti prilikom odlučivanja imaju učesnici konkursa koji obavljaju proizvodnu delatnost, kojima su osnivači žene ili su u većinskom vlasništvu žena i koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Vasin je naveo da se ova subvencija ne može dobiti za klima uređaje, ventilatore, alarmne sisteme, instalacije, nameštaj, rasvetu, svetleću reklamu i druge table, za računarsku ili softversku opremu, osim profesionalnih softverskih alata, prezentacionu elektronsku, pirotehničku, audiovizuelnu i sličnu opremu, zatim za inventar, potrošni materijal, za poljoprivredne i priključne mašine, kao ni za putnička i dostavna vozila.

Konkurs je raspisan danas i trajaće do 4. marta.