Konkurs za dodelu oznake kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“ nakon šest godina pauze

Novi Sad, 4. jun 2021. – Danas je u svečanoj sali Matice srpske, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, na konferenciji za medije, govorio o pojedinostima novog javnog konkursa za dodelu oznake kvaliteta proizvoda i usluga ,,Najbolje iz Vojvodine“. Ovaj konkurs će biti raspisan 5. juna 2021. godine i biće otvoren mesec dana.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ponovo je, nakon šest godina, uspostavio oznaku kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“, koja ne samo da govori o kvalitetu proizvoda nego gde je i kako nastao, te time promoviše regiju. Do sada je ta oznaka dodeljivana prehrambenim, industrijskim i zanatskim proizvodima, međutim, novom odlukom iznaka se može dodeliti i za turističke usluge, destinacije i za tradicionalne manifestacije na teritoriji AP Vojvodine.

Sekretar Ivanišević je istakao da je veoma važno da znamo odakle proizvod dolazi, kao i o kvalitetu usluge koja se pruža u sferi turizma i ugostiteljstva, te da je nosilac znaka ispunio veoma stroge standarde.

,,Posle šest godina vraćamo ovu oznaku, sa idejom da pričamo o onima koji su bolji, koji ispinjavaju striktne uslove, da ističemo proizvode koji potiču sa teritorije Vojvodine, one koji organizuju manifestacije koje su drugačije i o onima koji pružaju odlične turističke i ugostiteljske usluge. Svako ko ponese ovaj znak bi trebalo da bude ponosan na činjenicu da mu je dodeljen. Kontrola će biti stalna i na godišnjem nivou. Znak se dodeljuje na tri godine, sa mogućnošću produžetka roka za korišćenje, jer nećemo dozvoliti devalvaciju ove značajne oznake“, rekao je Ivanišević, dodavši da će se razgovarati i sa velikim trgovinskim lancima, kako bi se za ove proizvode, nosioce oznake, opredelilo i posebno mesto unutar prodajnog prostora, upravo da bi kupci znali koji su to proizvodi ispunili najstrože kriterijume i da ih mogu konzumirati pouzdano.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizatori programa i manifestacija, koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Novina su i manifestacije, pri čemu organizatori mogu konkurisati za manifestaciju koja se izdvaja po načinu održavanja, korišćenju resursa, originalnosti, ciljevima, kao i prema rezultatima u oblastima delovanja, te prema načinu na koji manifestacija zastupa određenu mikrolokaciju ili regiju, njenu autentičnost i svojstvenost.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će konkurs sprovoditi sa preduzećem za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i usluga ,,Jugoinspekt – Novi Sad“ d.o.o., koje će vršiti prijem prijava i proveravati ispunjenost uslova, kao i sa Turističkom organizacijom Vojvodine, u domenu turizma, ugostiteljstva i manifestacionog turizma.

Učesnici konferencije bili su i generalni sekretar Matice srpske, Milan Micić, i v.d. direktora ,,Jugoinspekt-Novi Sad“ doo, Nada Panić, v.d. podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Slavoljub Arsenijević, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara, Milan Jarić, sa saradnicima.