15. јул 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2018. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (“Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ“, број: 37/2014, 54/2014 и 37/2016 и 29/2017), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ  СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ КОНКУРС – КОРИГОВАНО