Dr Mirjana Kranjac o značaju vodnog transporta na međunarodnoj konferenciji Evropskog pokreta u Srbiji

Novi Sad, 20. april 2016. – Pomoćnica Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dr Mirjana Kranjac učestvovala je 19. aprila na međunarodnoj konferenciji „Dunav-Veza Srbije sa Transevropskom transportnom i energetskom mrežom“ koju je organizovao Evropski pokret u Srbiji, kancelarija u Novom Sadu i koji je okupio grupu eminentnih stručnjaka iz ove oblasti.

Svojim predavanjem na temu „Budući logistički centri i luke duž reke Dunav“ osvrnula se na značaj transporta Dunavom u kontekstu smanjenja transportnih troškova i korišćenja tzv. „zelenog transporta“. Ukazala je na značaj postojanja Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine koji je definisao luke i logističke centre u Vojvodini i koji je osnovni planski dokument za njihovu realizaciju. Problem koji se mora rešiti je ubrzana izrada plansko-tehničke dokumentacije jer osim generalnih urbanističkih planova ostale potrebne dokumentacije uglavnom nema. Najviše je iskoračila opština Apatin koja je ovih dana u proceduri definisanja lučkog područja za izgradnju nove luke Apatin, od velikog značaja za „zeleni“ transport Vojvodine i za bolje pozicioniranje Vojvodine na logističkoj mapi Evrope. Neophodno je da se intenzivira izrada projektne dokumentacije kako bi se moglo aplicirati za sredstva evropskih fondova namenjenih izgradnji infrastrukture.

Dr Kranjac je predstavila i da je u okviru aktivnosti Pokrajinske vlade i saradnje sa studentima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu izrađena interaktivna mapa logističkog potencijala Vojvodine koja omogućava domaćim i stranim investitorima uvid u logistički potencijal Vojvodine. Takođe je istakla potrebu za intenzivnijim zapošljavanjem stručnjaka iz logistike i obrazovanjem po najnovijim zahtevima i standardima Evropske unije.  Pohvalila je rad Klastera za transport i logistiku Vojvodine kao primer dobre prakse u smislu okupljanja svih zainteresovanih aktera i intenzivnog rada sa lokalnim samoupravama koje moraju biti pokretači razvoja ove oblasti.