Đoković: 930.000 dinara bespovratno za novozaposlenog lekara, stomatologa, medicinsku sestru, inženjera

Novi Sad, 2. avgust 2018. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, sledeći svoje strateško opredeljenje proaktivne politike zapošljavanja, podsticaja preduzetništvu, inovativnim idejama i kreativnoj ekonomiji, svestan dramatičnog trenda iseljavanja visokoobazovanih, pre svega, mladih ljudi iz kategorije deficitarnih profesija, izdvaja 120 miliona dinara subvencija.

Kroz ovaj projekat bespovratno se daje iznos od 930.000 dinara za svakog novozaposlenog lekara, stomatolaga, medicinsku sestru ili inženjera. Značajno je istaći da je poslodavac u obavezi da sa ovim licima zasnuje radni odnos od najmanje tri godine, kao i da u tom periodu zaposlenom isplaćuje najmanje prosečnu zaradu ostvarenu u privredi APV u 2017. godini.

Naš stav je da tradicionalne forme subvencija velikim kompanijama za upošljavanje na uglavnom niskokvalifikovanim i neadekvatno plaćenim poslovima nisu dovoljni razvojni agregati, te da alokacija budžetskih sredstava mora ići u pravcu podsticaja za zapošljavanje medicinskih stručnjaka i inženjera, preduzetnika, kao i u pravcu favorizovanja ženskog i socijalnog preduzetništva, mladih i ugroženih društvenih kategorija, kao novoj pogonskoj snazi prosperiteta pojedinca i zajednice. Upravo kroz podsticaje za zapošljavanje deficitarnih zanimanja, osnažujemo privatni sektor u sistemu zdravstvene zaštite i usluga, kao i one privredne ili uslužne delatnosti koje takođe vode privatnici, a gde nedostaje inženjera i srodnih profesija. Pored razvojne, ovi projekti imaju i svoju socijalnu i demografsku komponentu, tačnije da se zadrže stručnjaci, te da im se omoguće izgledi za rad i profesionalno napredovanje u našoj zemlji, a ne u evropskim ili prekookeanskim državama. Sve navedeno je imperativ Sekretarijata.

Finansijska sredstva za novo zapošljavanje iznose 59,6 miliona dinara, odnosno 32,7 miliona za visokoobrazovana i deficitarna zanimanja.

Kroz javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje, sredstvima od 45,4 miliona dinara, podstičemo razvoj preduzetništva, bilo kroz osnivanje radnji, ili privrednog društva. Predviđen podsticaj nezaposlenom licu sa održivom biznis idejom, iznosi 250.000, dok je za samozapošljavanje žena i osoba sa invaliditetom subvencija u visini 300.000 dinara. Na ovaj način se ohrabruju ranjive društvene grupe u ostvarivanju njihovih poslovnih poduhvata.

Subvencije za sve ostale kategorije lica i zanimanja opredeljene su iznosu od 22,4 miliona dinara. Ističemo da se iznos od 173.000 dinara po zaposlenom licu dodeljuje za subvencionisanje poreza i doprinosa obračunatih na minimalnu zaradu na godišnjem nivou, čime fiskalno rasterećejumo poslodavce, uz istovremenu poruku zakonodavcima da su niži porezi jedan od uslova razvoja privrede.

Naposletku, sa 15 miliona dinara Sekretarijat finansira sprovođenje javnih radova sa ciljem da se radno angažuju nezaposleni i nezaposleni u stanju socijalne potrebe, te na određeni period ostvare platu i putne troškove kroz rad na uređenju ekološkog, urbanističkog i administrativnog ambijenta.

Model subvencija za zapošljavanje visokoobrazovanih ljudi, koji mi sprovodimo, primenjiv je i u okviru srodnih projekata Razvojne agencije Vojvodine, ali i drugih relevantnih institucija. Ukoliko država, putem Razvojne agencije Srbije usmeri podsticaje i u zapošljavanje medicinskog osoblja i inženjera različitih profila, kao i u IT sektor, onda će i postavljeni strateški ekonomski, socijalni i demografski ciljevi biti brže i potpunije ostvareni.