Decenija postojanja Kongresnog centra Master u službi unapređenja poslovnog turizma

 

U prostorijama Kongresnog centra ,,Master“ na Novosadskom sajmu, obeležen je danas jubilej, tačnije deset godina uspešnog rada i poslovanja ovog izuzetnog centra. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, istakao je zvanicama činjenice koje čine kongresni i poslovni turizam, koji je, po predviđanjima relevantnih istraživanja, poprilično u ekspanziji i donosi profit onim zemljama koje svoje strateške programe usmeravaju put ovog vida turističke delatnosti.

Proslava jubileja je upriličena uz podršku Kongresnog biroa Srbije, osnivača mreže usluga u okviru kongresne industrije sa ciljem promovisanja Republike Srbije kao destinacije za održavanje međunarodnih kongresa.

Potpredsednik Ivan Đokoviće je rekao da sama estetika i ponuda sardžaja koje ovaj Centra nudi, jesu dokaz njegovog značaja u unapređenju kongresnog, odnosno poslovnog turizma. ,,Svedoci smo impozantnih rezultata Novosadskog sajma koji su predstavljeni, ne samo u domenu ostvarivanja dobiti i prihoda, već i u pogledu sekundarnih efekata, upravo kroz delatnost kongresnog turizma, koje donosi Novom Sadu. Strategija razvoja turizma Republike Srbije je ovu oblast prepoznala kao jedan od pravaca u budućem radu, a Pokrajinska vlada je u obavezi da donese program razvoja turizma AP Vojvodine, na osnovu te Strategije. Jedan od temeljnih stubova će zasigurno biti dalje unapređenje kongresne infrastrukture, njena promocija i privlačenje turista iz zemlje i inostranstva“, rekao je Đoković, dodavši da ovakav model podiže i kvalitet života građana.   

Potpredsednik Đoković je naglasio i da receptivna područja po pravilu jesu veliki gradovi, dok je aktuelni prosek trajanja sastanaka oko 4 dana. Najvažnije teme kongresnog turizma su medicina i farmacija, koje čine gotovo 80 odsto svih kongresa na svetskom nivou, informaciono-komunikacione tehnologije, industrija, finansije, gastronomija, duvanska industrija, turizam i saobraćaj. Karakteristike korisnika usluga ovog vida turizma jesu visoko obrazovanje, kao i natprosečna platežna sposobnost. Sam dolazak na kongres, između ostalog, podrazumeva upotrebu avionskih letova, potom hotelskih usluga visoke kategorije, a u okviru društvenog programa i posete raznovrsnim turističkim lokalitetima, što samo po sebi ima povoljan uticaj na gradove domaćine, kako u ekonomskom, tako i u društvenom smislu.

Učesnicike su pozdravili i predsednik Skupštine Grada Novog Sada, Zdravko Jelušić, v.d. direktora Turističke organizacije Srbije, Marija Labović, i generalni direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković, i izvršna direktorica za kongresne aktivnosti, Andrea Knezi. 

Otvaranjem Sajamsko-kongresnog i poslovno-trgovačkog centra „Master“ na Novosadskom sajmu 2006. godine, uvećani su kongresni kapaciteti Novog Sada. Kongresni turizam, kao specifičan oblik turizma, u svoj središtu ima učešće pojedinca na skupovima koji mogu imati različiti karakter. Putovanja u okviru kongresnog turizma pripadaju domenu poslovnih putovanja koja su često obavezna i samim tim uslovljena radnim mestom, zadatkom ili projektom.

Novosadski sajam je u tekućoj godini ostvario prihod od 384 miliona dinara u okviru sajamske i kongresne delatnosti, i to zahvaljujući stručnom osoblju i kvalitetnom prostoru kojim raspolaže. Velika i šest manjih savremeno opremljenih kongresnih sala, kao i manje sale, po potrebi se mogu pretvoriti u jedan prostor za velike skupove. Sastavni deo Kongresnog centra je i Aula, koja je zbog savremenog arhitektonskog rešenja i modernog dizajna pogodna za organizovanje velikih događaja do 600 osoba, dok je na galeriji restoran sa još 280 mesta.

Na svečanom jubileju je upriličena dodela plaketa novim članovima, istaknutim pojedincima, Kluba kongresnih ambasadora iz sveta medicine, nauke, obrazovanja IT industrije. Dodeljene su i Zahvalnice Novosadskog sajma institucijama i organizacijama. Potpredsednik Đoković primio je Zahvalnicu ispred Pokrajinske vlade, strateškog partnera Sajma.