Cirilica

Радна група за сарадњу са окрузима и координацију инспекцијског надзора у АПВ

Вести 23. новембар 2018. – Прва заједничка седница Координационе комисије за инспекцијски надзор Владе Републике Србије и Радне групе за сарадњу са окрузима и координацију инспекцијског надзора у АП Војводини 3. октобар 2018. – Одржана друга седница Радне групе за…

Услуге

Поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја   Информација од јавног значаја  Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом…

Кабинет

КАБИНЕТ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ Покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, члан је Покрајинске владе задужен за руковођење Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам. Покрајински секретар има заменика, подсекретара и четири помоћника.             др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ    покрајински секретар за привреду…

Јавне набавке

Јавна набавка – Услуге – превоз и шпедиције – сајамских експоната – за наступ на 48. МОС Међународном сајму занатства и предузетништва који се одржава у Цељу, у периоду од 8. до 13. септембра 2015. ЈН МВ 1.2.10/2015 Јавна набавка…

Равноправност полова

Ка родно одговорном програмском буџету Ка политици родног буџетирања у Војводини Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у АП Војводини Приручник за увођење принципа родне равноправности у јавне политике Родно буџетирање у државној управи – Искуства Владе АП…

Надлежности и обавезе

У Секретаријату, као основне унутрашње јединице, образују се сектори: 1.    Сектор за правне и материјално-финансијске послове2.    Сектор за привреду 3.    Сектор за рад и запошљавање 4.    Сектор за туризам и регионално – привредну сарадњу   ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА                                                                      Приказ радних места…