Budžet

Finansijski plan za 2021. godinu – rebalans (13.09.2021.)

Izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu – rebalans (22. maj 2020.)

Finansijski plan za 2020. godinu 

Finansijski plan za 2019. godinu – rebalans (20. septembar 2019.)

Finansijski plan za 2019. godinu

Finansijski plan za 2018. godinu – rebalans (27. jun 2018.)

Finansijski plan za 2018. godinu – rebalans (17. april 2018.)

Finansijski plan za 2018. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu – rebalans (10. jul 2017.)

Finansijski plan za 2017. godinu

Podaci o reviziji budžeta za 2014. godinu (Državna revizorska institucija)

Finansijski plan za 2016. godinu – rebalans (13. oktobar 2016.)

Finansijski plan za 2016. godinu

Finansijski plan za 2015. godinu – rebalans (13. oktobar 2015.) 

Finansijski plan za 2015. godinu – rebalans

Finansijski plan za 2015. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu