,,Држава на штиклама’’: Раст и одрживост женског предузетништва

 

Нови Сад, 15. јун 2018. – Да је пракса показала да су жене, посматране кроз све функције које обављају у животу, почев од улоге ћерке, мајке, пословне жене, све до жена у политици, димпломатији, веома креативне и предузимљиве, стога се засигуно може симболика данашње конференције ,,Бизнис на штиклама“ пренети и на виши ниво, у ,,држава на штиклама“, истакао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, обраћајући се учесницама Друге међународне стручне конференције предузетница у Новом Саду.

Ђоковић је рекао да се, статистички посматрано, женско предузетништво реализује у зони нископродуктивних делатности, претежно услужне дечатносзи и трговина, те да око 34 одсто од укупних привредних друштава у Србији за осниваче имају жену. Поставља се питање њихове одрживости јер је готово половина угашених предузећа у сфери женског предузетништва, што значи да је велики део таквих предузећа неодржив.

,,Жена је заштићена само у оквиру радног законодавства, док законодавство у привредном систему не препознаје жену као предузетника, као ни њену креативност, упорност и сналажљивост.  У наредном периоду би требало посветити посебну пажњу јачању и одрживости женског предузетништва, што Секретаријат већ чини путем својих конкурса. У оквиру наших конкурса и у привреди и у туризму, знатан број додатних бодова носи управо привредна друштва чији су оснивачи и менаџери жене“, истакао је Ђоковић, додавши да је 96 одсто женских предузећа, запошљава до десет лица, док 75 одсто обавља своју делатност на нивоу локала.

Он је најавио да је у поступку оснивања и савет за женско предузетништво при Секретаријату, у оквиру кога ће бити именоване жене, носиоци идеја женског предузетништва, те дају препоруке на који начин да се ова област даље развија. Циљ савета је да се заједничким радом креира нов конкурс којим би предузетницама омогућили да бесповратним средствима, у знатно већим износима него што је био случај, осавремене своје пословне процесе и обезбеде себи нову ликвидност.

Скуп предузетница отворила је председница Народне скупштине Републике Србије, Маја Гојковић, речима да присутне предузетнице својим примером показују да је могуће остварити своје снове и успети у послу који се не може искључиво сматрати ,,мушким“. Развијање женског предузетништва и његова одрживост, по њеним речима, руши све предрасуде и стереотипе о женама који су још увек присутни у нашем друштву, док је подршка овом виду предузетништва, путем унапређења законодавних мера, и развојна шанса за Србију и читав регион. 

Члан Градског већа за привреду Града Новог Сада, Милорад Радојевић, истиче да је, у ери турбулентних тржишних кретања, економско оснаживање жена један од основних начина за јачање њиховог положаја, те да удруживањем постају јаче и лакше се представљају доносиоцима одлука, јер управо на таквом тржишту опстају они који су иновативни и креативни.

Повезивање предузетница је веома важно, из чега произилази и унапређење знања и размена искустава међу предузетницама, при чему се оне које већ послују оснажују, док се онима које размишљају да покрену самостални посао пружа подршка, додаје оснивач Удружења ,,Натура Вита“ из Новог Сада, Софија Бајић. Она наводи и да је циљ самог скупа да мотивише, подучи и помогне у стварању нових пословних контаката.

Овогодишња конференција се одржава у организацији Клуба „Бизнис на штиклама“ и обухвата предавања и панеле на теме развоја женског предузетништва, започињања сопственог бизниса и његове одрживости, и пружа могућност учесницама да спознају и друге видове перципирања предузетништва, тачније као бригу о себи, сопственом професионалном развоју, али и као начин да се рекламирају њихове делатности и остваре пословни контакти и прошири мрежа сарадника и партнера. Акценат је стављен на област маркетинга у предузетништву, саме инвестиције у маркетинг, те холистичког приступа менаџменту и маркетингу, али и успешној продаји. Учеснице разматрају и теме у оквиру буџетирања и управљања финансијским средствима, а све кроз струку и примере добре праксе.