Aktiviran socijalno – ekonomski savet u opštini Šid

Konstitutivna sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid, održana je danas u svečanoj sali Skupštine opštine Šid. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, učestvovao je na sednici i istakao da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam svojom podrškom unapređenju rada i formiranju lokalnih saveta, podržava socijalni dijalog i jača mrežu socijalnih partnera na teritoriji jedinica lokalne samouprave.

,,Od danas, mogu da kažem da je Šid velikim slovima ucrtan na mapu socijalnog dijaloga ne samo u Vojvodini, već i u celoj Srbiji. Ovo jeste svetao primer, koji ćemo slediti na teritoriji čitave AP Vojvodine“, istakao je sekretar Ivanišević, dodavši da je aktivan Savet u Šidu pokazatelj same aktivnosti ove lokalne samouprave.

Socijalno-ekonomski savet u opštini Šid postoji od 2005. godine, ali do ove godine nije aktivno radio, stoga današnja konstitutivna sednica potvrđuje novi početak, odnosno nastavak aktivnog participiranja ovog lokalnog radnog tela u socijalnom dijalogu na republičkom i pokrajinskom nivou.

Svakako je jedan od strateških ciljeva socijalno- ekonomskog saveta opštine Šid i sagledavanje problema ove lokalne zajednice kako bi se rešavala sistemski na bolji i efikasniji način, za dobrobit svih učesnika, socijalnih partnera i stanovnika opštine Šid.

Na današnjoj sednici u Šidu sproveden je dnevni red koji je sadržao ukupno devet tačaka, u okviru kojih je pored verifikacije članova i zamenika ovog tela, izabran i predsedavajući, sekretar saveta, potom sastav Kolegijuma, a usvojena su i ostala akta. Pored toga, usvojen je i Plan rada za tekuću godinu, kojim ovaj Savet definiše svoje radne ciljeve i misiju u 2022. godini.

U AP Vojvodini trenutno postoji svega osam lokalnih socijalno – ekonomskih saveta, što jeste nedovoljan broj. Upravo iz tog razloga Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam jeste institucionalna podrška jedinicama lokalne samouprave, zajedno sa Pokrajinskim socijalno – ekonomskim savetom, sindikatima i Unijom poslodavaca Vojvodine, kako bi se osnovalo ili, pak, aktiviralo, što više saveta u okviru 45 gradova i opština Vojvodine, te osnažila mreža strateških partnera u nastojanju da se održi i unapredi socijalni dijalog u Srbiji.

Pokrajinski sekretar Ivanišević se zahvalio i predsedniku opštine Šid, Zoranu Semenoviću, na jačanju socijalnog dijaloga u opštini, jer socijalni dijalog nema alternativu.

,,U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam i u okviru Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta smo formirali jedan tim sa ciljem da u celoj Vojvodini reaktiviramo savete tamo gde postoje i da osnivamo nove, jer su oni mesto gde možete da razgovarate i sučeljavate interese i poslodavaca i sindikata i nosioca javnih ovlašćenja“, rekao je Ivanišević.

U narednom periodu predstoji osnivanje, odnosno aktiviranje socijalno – ekonomskih saveta u Sremskoj Mitrovici, Srbobranu, Bečeju, Kikindi i Somboru.

Na današnjoj sednici je prisustvovao i zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Palimir Tot.