7. jul 2021. – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima odnosno poslovima domaće radinosti u 2021.

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019 i 66/2020) i člana 11  Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl. list APV“, br. 66/2020 i 27/2021- rebalans), i člana 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2021. godini („Sl. list APV“, br. 7/2021), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2021. GODINI

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA REPUBLIKE SRBIJE