6. март 2017. – Јавна набавка услуга – научна студија „Балнеолошки потенцијал територије АП Војводине – истраживање ресурса, мултипараметарска валоризација и правци развоја“ ЈН ОП 1.2.1./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

6. март 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 5. април 2017. године до 10.00 часова.

6. март 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

13. април 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

3. мај 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору