5. decembar 2022. – Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Na osnovu člana 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 95/18 i 114/21) i člana 7. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 i 12/22), oglašava se

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU I TURIZAM

TEKST INTERNOG KONKURSA