9. јун 2015. Јавна набавка – Услуге – превоз и шпедиције – сајамских експоната – за наступ на 48. МОС Међународном сајму занатства и предузетништва који се одржава у Цељу, у периоду од 8. до 13. септембра 2015. ЈН МВ 1.2.10/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 

9. јун 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 19. јун 2015. године. 

9. јун 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

15. јун 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

6. јул 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору