Иван Ђоковић о новим мерама подршке запошљавању: Субвенција за самозапошљавање и до 456.000 динара

 

Нови Сад, 14. март 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, представио је усвојен и објављен Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2017. годину. Овај документ је усвојен на прошлонедељној седници Покрајинске владе, а њим се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, чиме би се омогућило одрживо повећање запослености у Војводини.

При изради ПАПЗ-а узет је у обзир макроекономски оквир, тачније стратешки правци и циљеви Националне стратегије запошљавања за период 2011 – 2020. године, као и приоритети и планиране активности усвојених националних стратегија и развојних докумената. Приоритети акционог плана, у чије су дефинисање и израду били укључени социјални партнери и надлежне институције, усмерени су ка улагању у људске ресурсе, подстицању социјалне инклузије на тржишту рада и отварању нових радних места.

,,Усвајањем и применом Покрајинског акционог плана запошљавања подиже се квалификациона структура незапослених, а они се тиме усклађују са потражњом на тржишту рада. Истовремено се омогућава социјална инклузија. Важно је да се одређене категорије становништва, по старости, мотивишу да се упусте у самосталне пословне подухвате, али и да се запосле код постојећих послодаваца“, рекао је Ђоковић, додавши да се тиме спречава не само миграција ка већим центрима у Србији, пре свега ка Београду и Новом Саду, већ и миграција квалитетне радне снаге ка иностранству.

Потпредседник је истакао да се Секретаријат својим мерама намењеним сектору рада и запошљавања разликује у односу на националне стратегије, и то у домену сопственог концепта стимулације. По подацима у вези са стопом незапослености, у АП Војводини је протекле године дошло до смањења стопе незапослености од 8,4 одсто, до чега су довеле координисане мере републичке и покрајинске владе и локалних самоуправа, тачније успостављања нове политичке димензије на свим нивоима власти.

Секретаријат је за самозапошљавање издвојио 50.500.000 динара, где се субенција додељује незапосленом лицу у износу од 182.000 до 456.000 динара, тачније од износа пореза и доприноса обрачунатих на износ минималне зараде, до бруто 2 износа просечне зараде, за период уговорне обавезе. За запошљавање незапослених лица опредељено је 60.078.379 динара, тачније износ од 183.000 до 202.000 динара намењених послодавцу по незапосленом лицу. Секретаријат је за јавне радове у текућој години издвојио суму од 15.000.000 динара, док је за суфинансирање запошљавања 86 незапослених лица без претходног радног искуства у струци у НИС а.д. Нови Сад у 2017. години, опредељено 32.921.620 динара.

,,Мерама које Секретаријат предузима у овој години, и средствима у укупном износу од 158.500.000 динара, у домену активне политике запошљавања, са Националном службом за запошљавање, Едукативним центром Нови Сад, БСЦ Центром за пословну стандаризацију и сертификацију, као и са локалним самоуправама, могуће је постићи резултат који води ка одрживом запошљавању“, рекао је Ђоковић и најавио расписивање јавних конкурса у области запошљавања у наредна два месеца.