4. новембар 2019. – Јавна набавка услугe – Израда студије о социјално економском утицају винске привреде, винарства виноградарства и винског туризма на туризам АП Војводини уз модел оснивања националног института за винарство ЈН МВ 1.2.14./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

4. новембар 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 13. новембар 2019. године до 10.00 часова.

4. новембар 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

15. новембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

25. новембар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ