31. октобар 2018. – Измена јавног конкурса о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години – организовање конгреса

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – организовање конгреса („Службени лист АПВ”, бр. 32/2018 од 04.07.2018. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА