29. октобар 2018. – Јавна набавка – добра – Службена и радна одећа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.1./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

29. октобар 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 28. новембар 2018. године до 10.00 часова.

29. октобар 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

29. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

13. децембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору