27. januar 2023. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, broj: 54/2022), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini („Službeni list APV”, br. 2/23), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

OBRAZAC PRIJAVE – NABAVKA MAŠINA I OPREME

OBRAZAC PRIJAVE – SUPRASTRUKTURA