26. март 2018. – Јавна набавка – услуга – детаљна балнеолошка, хидрогеолошка, хидрохемијска, изотопска, климатолошка, просторно развојна и техноекономска истраживања локација у АПВ ЈН ОП 1.2.3./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

26. март 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 25. април 2018. године до 10.00 часова.

26. март 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. мај 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

21. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору