26. август 2015. Јавна набавка – Услуге – организација и реализација дводневног семинара на тему: ознаке географског порекла – додата вредност пољопривредно-прехрамбеним производима ЈН ОП 1.2.11/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка 

26. август 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 25. септембар 2015. године до 10.00 часова. 

26. август 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. октобар 2015. – ОДЛУКА о обустави поступка

14. октобар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка