24. maj 2020. – IZMENА JAVNOG KONKURSA za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, softvera, repromaterijala ili usluga u 2020. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16, 29/17 i 24/19), pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje

IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI  DELATNOST OBAVLjAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA,SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020. GODINI

Broj: 144-401-7088-1/2019-02

ТEKST IZMENE KONKURSA