24. februar 2022. – Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na Sajmu preduzetništva i starih zanata koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21-22.03.2022. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na Novosadskom sajmu u Novom Sadu omogućiti predstavljanje preduzetnika i zanatlija iz Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na rezervisanim štandovima Sekretarijata imaju:
1. preduzetnici;
2. preduzetnici iz AP Vojvodine koji se bave starim i umetničkim zanatima.

TEKST JAVNOG POZIVA

OBRAZAC PRIJAVE

Javni poziv je otvoren do 15. marta 2022. godine