21. март 2019. – Јавни конкурс о додели бесповратних средстава привредним субјектима за технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустацију у циљу иновирања процеса

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника Правилником о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа у циљу иновирања процеса („Службени лист АПВ”, бр. 8/2019, 12/2019), Покрајински секретаријат за привреду и туризам  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ -ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  И  ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА  У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ СА ИЗЈАВАМА