Продужен рок за предлагање кандидата за Годишње признање у области равноправности полова за 2014. годину

Нови Сад, 1. октобар 2015. – Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова је продужио рок Јавног позива за предлагање кандидаткиња и кандидата за доделу годишњег Признања у области равноправности полова за 2014. годину, до 9. октобра 2015. године.

Предлози се достављају у писаном облику или електронској форми на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком „за доделу Признања” или на имејл адресу: office.privreda@vojvodina.gov.rs .

Нови рок за достављање предлога је петак 9.октобар 2015.године до 14.часова, без обзира на начин достављања.