2. октобар 2019. – Јавна набавка услуге – Израда плана развоја прехрамбене индустрије у АП Војводини (са пољопривредном као базом) ЈН МВ 1.2.7/2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

2. октобар 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 11. октобар 2019. године до 10.00 часова.

2. октобар 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16. октобар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

28. октобар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ