2. новембар 2018. – Јавна набавка – добара – заштитна и службена обућа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.2./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

2. новембар 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 3. децембар 2018. године до 10.00 часова.

2. новембар 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6. новембар 2018. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4. децембар 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

17. децембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору