18. februar 2020. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata za razvoj turističkog potencijala APV u 2020. – tehnološko osavremenjavanje u cilju inoviranja procesa

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Službeni list APV“, broj: 54/2019), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 3. Pravilnika Pravilnikom   o dodeli bespovratnih  sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2020. godini -tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata  i  objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda  u cilju inoviranja procesa („Službeni list APV”, br. 2/2020, 09.01.2020), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH  SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2020. GODINI – TEHNOLOŠKO OSAVREMENjAVANjE UGOSTITELjSKIH OBJEKATA  I  OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA  U CILjU INOVIRANjA PROCESA

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC SA IZJAVAMA