18. januar 2022. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV“, broj: 54/2021), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture („Službeni list APV”, br. 01/2022 od 04.01.2022. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2022. godini – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC SA IZJAVAMA