15. јул 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину (“Сл. лист АПВ“, бр. 57/17, 17/18 и 29/18-ребаланс) члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016 и 29/2017) Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ КОНКУРС

БУЏЕТ