13. октобар 2021. – Јавна набавка прибављања услуге – Преглед опреме за рад и средства рада, преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима и громобранских инсталација у објекту покрајинских органа ЈН 2.2.47/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ