11. jun 2021. – Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti privrede – Priznanje ,,Lazar Dunđerski“

Na osnovu člana 15. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20), člana 5. stav 1. tačka 5 i člana 6. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja (,,Sl. list AP Vojvodine“, br. 54/18), člana 4. i člana 5. stav 2. Pokrajinske uredbe o postupku za dodelu pokrajinskih priznanja (,,Sl. list AP Vojvodine“, br. 6/19), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam upućuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA DODELU POKRAJINSKOG PRIZNANjA U OBLASTI PRIVREDE – PRIZNANjE ,,LAZAR DUNĐERSKI“

ТEKST JAVNOG POZIVA

ОBRAZAC PRIJAVE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam preko telefona 021/487-4854.