11. септембар 2017. – Јавна набавка – услуга – Анализа постојећег стања туристичке сигнализације на територији АП Војводине ЈН МВ 1.2.6./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

11. септембар 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 22. септембар 2017. године до 10.00 часова.

11. септембар 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

27. септембар 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

11. октобар 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору