1. mart 2021. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Sl. list APV“, br. 66/2020), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016, 29/2017 i 24/2019 i 66/2020) i člana 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini („Sl. list APV”, br. 7/2021) i Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini („Sl. list APV”, br. 9/2021), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC PRIJAVE