1. јул 2019. – Јавна набавка услуга – Стручни надзор над извођењем радова обликована у више истоврсних целина (партија) од 1 до 2 ЈН МВ 1.2.13/2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

1. јул 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 11. јул 2019. године до 10.00 часова.

1. јул 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 1 – Стручни надзор над извођењем радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка гора

1. јул 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2 – Стручни надзор над извођењем радова на изради и постављању туристичке сигнализације на међународној бициклистичкој рути Еуровело 11

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / ПРИЈАВА:

9. јул 2019. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Партија 1 – Стручни надзор над извођењем радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка гора

9. јул 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА – ПАРТИЈА 1

9. јул 2019. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Партија 2 – Стручни надзор над извођењем радова на изради и постављању туристичке сигнализације на међународној бициклистичкој рути Еуровело 11

9. јул 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА – ПАРТИЈА 2

 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА / ПРИЈАВА:

10. јул 2019. – ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Партија 1 – Стручни надзор над извођењем радова на изради и постављању туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка гора

10. јул 2019. – ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Партија 2 – Стручни надзор над извођењем радова на изради и постављању туристичке сигнализације на међународној бициклистичкој рути Еуровело 11

10. јул 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА – ПАРТИЈА 1 И 2

 

ОДЛУКА

22. јул 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – услуга стручног надзора над извођењем радова обликована у више партија од 1) до 2)

ОБАВЕШТЕЊА

31. јул 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1

31. јул 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2