1. август 2017. – Јавна набавка – услуга – Израда пројектно-техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији АП Војводине ЈН МВ 1.2.9./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

1. август 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 16. август 2017. године до 10.00 часова.

1. август 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14. август 2017. – ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације

22. август 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

31. август 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору