1. mart 2022. – Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na Sajmu preduzetništva i starih zanata koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21-22.03.2022. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam upućuje Javni poziv za izbor koizlagača za nastup na Sajmu preduzetništva i starih zanata koji će se održati na Novosadskom sajmu od 21-22.03.2022. godine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na Novosadskom sajmu u Novom Sadu omogućiti predstavljanje preduzetnika i zanatlija iz Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na rezervisanim štandovima Cekretarijata imaju:

1. Udruženja preduzetnika iz AP Vojvodine koja se bave očuvanjem tradicije i bave se starim i umetničkim zanatima.

Izlagačima će na štandovima biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto. Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i promotivnog materijala.

TEKST JAVNOG POZIVA

OBRAZAC PRIJAVE